Przejdź do treści

Sprawozdanie - Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - marzec 2024 roku

W dniu 06.03.2024 odbyło się Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Wiodącym zagadnieniem było "Wspomaganie procesów decyzyjnych w gospodarce nieruchomościami". 
 
Prelegentkami były:
 
  • mgr inż. Anna Brzozowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Zarząd Dróg Miasta Krakowa – która wygłosiła referat „Opracowanie systemu wsparcia procesów gospodarowania nieruchomościami drogowymi w miastach wdrażających nowoczesne koncepcje urbanistyczne”.
  • dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski – która wygłosiła referat „Wspomaganie procesów decyzyjnych - modele hybrydowe”.
 
Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja dotycząca:
 
  • modelu decyzyjnego w procesach gospodarowania nieruchomościami drogowymi,
  • celu doktoratu wdrożeniowego dotyczącego opracowania systemu wsparcia procesów gospodarowania nieruchomościami drogowymi w miastach,
  • mobilności zrównoważonej,
  • możliwości wykorzystania modeli hybrydowych w ocenie skutków ekonomicznych opracowań planistycznych,
  • możliwości wykorzystania decyzji planistycznych w obszarze gospodarczym,
  • predykcji wartości nieruchomości (grunt czy też inne składniki).
 
W seminarium wzięło udział 48 osób z wielu polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, uczestnicy studiów doktoranckich oraz studenci.
 
Komitet organizacyjny:
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska,  prof. PBŚ – przewodnicząca
dr inż. Tomasz Budzyński
dr inż. Justyna Brzezicka
 
Rada Naukowa:
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM
dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr inż. Marta Gross
dr hab. Jan Kazak, prof. UPWr
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni
 
Opracował:
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni
Prezes TNN

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.