XXXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo,

Informujemy, że XXIX Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości odbędzie się w dniach 23-25 maja 2022 r. Będzie organizowana przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości we współpracy z Katedrą Ekonometrii i Statystyki, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrę Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości oraz Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zmarł Pan Marian Stępień

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 26.07.2021 roku zmarł Pan Marian Stępień wieloletni członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Rodzinie i przyjaciołom składamy szczere kondolencje.   
Zarząd Główny
Rada Programowa
Czonkowie TNN
 

Strony