XXVIII Konferencja Naukowa TNN - Bydgoszcz 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 25-27 maja 2020 r. odbędzie się w Bydgoszczy XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Szczegółowe informacje zostną przekazane w terminie późniejszym.
Z wyrazami szacunku
Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Mirosław Bełej

Awans REMV we wszystkich wskaźnikach!

Miło nam Państwa poinformować, iż wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Nieruchomości REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (REMV) odnotowało wzrost wszystkich wskaźników bibliograficznych. m.in CiteScore, SJR i SNIP. Więcej szczegółów można znaleźć w prawej kolumnie naszej strony internetowej. Zespół REMV

Strony