Sprawozdanie - Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - marzec 2024 roku

 
W dniu 06.03.2024 odbyło się Seminarium Naukowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Wiodącym zagadnieniem było "Wspomaganie procesów decyzyjnych w gospodarce nieruchomościami". Prelegentkami były:
  • mgr inż. Anna Brzozowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Zarząd Dróg Miasta Krakowa – która wygłosiła referat „Opracowanie systemu wsparcia procesów gospodarowania nieruchomościami drogowymi w miastach wdrażających nowoczesne koncepcje urbanistyczne”.

Strony