Władze Towarzystwa

Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM


Zarząd Główny

dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM – wiceprezes
dr inż. Justyna Brzezicka – sekretarz
dr inż. Marta Gross – skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego

dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH
dr inż. Tomasz Budzyński
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr hab. inż. Jan Kazak, prof. UPWr
dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ
 

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – wiceprzewodnicząca
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
prof. dr hab. inż. Piotr Parzych
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Komisja Rewizyjna

dr inż. Jan Konowalczuk – przewodniczący
dr Ewa Putek-Szeląg – z-ca przewodniczącego
Członkowie:
dr Anna Gdakowicz
dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
dr Izabela Rącka

Główny Sąd Koleżeński

dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM – przewodniczący
dr inż. Olgierd Kempa – z-ca przewodniczącej
dr inż. Monika Balawejder – sekretarz
dr inż. Kinga Szopińska – rzecznik
dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ – członek