Władze Towarzystwa

Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek


Zarząd Główny

dr hab. inż. Anna Barańska – wiceprezes
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM – sekretarz
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM – skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego

dr inż. Agnieszka Bieda
dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr inż. Małgorzata Krajewska
 

Rada Programowa

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – przewodnicząca
dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Komisja Rewizyjna

dr Ewa Putek-Szeląg – przewodnicząca
dr Izabela Rącka – z-ca przewodniczącej
Członkowie:
dr inż. Justyna Brzezicka
dr Sebastian Gnat
dr inż. Jan Kazak

Główny Sąd Koleżeński

dr inż. Jan Konowalczuk – przewodniczący
dr hab. inż. Maria Hełdak – z-ca przewodniczącego
dr Justyna Tanaś – sekretarz
dr inż. Tomasz Adamczyk – rzecznik
dr inż. Jacek Zyga – członek