Władze Towarzystwa

Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek


Zarząd Główny

dr hab. inż. Anna Barańska – wiceprezes
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM – sekretarz
dr inż. Mirosław Bełej – skarbnik

Członkowie:

dr hab. Iwona Foryś, prof. US
dr Sebastian Gnat
dr inż. Olgierd Kempa
dr inż. Jan Konowalczuk
dr inż. Małgorzata Krajewska
dr Sławomir Palicki
dr Radosław Trojanek

Rada Programowa

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – przewodnicząca
dr hab. inż. Radosław Cellmer
prof. dr hab. inż. Józef Czaja
dr hab. Sebastian Kokot, prof. US
dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
dr hab. Maria Trojanek, prof. AE
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

Komisja Rewizyjna

dr inż. Jan Kuryj – przewodniczący
dr Ewa Putek-Szeląg – z-ca przewodniczącego
Członkowie:
dr inż. Tomasz Adamczyk
dr Iwona Dittman
mgr Izabela Rącka

Główny Sąd Koleżeński

mgr inż. Krzysztof Luterek – przewodniczący
dr inż. Andrzej Muczyński – z-ca przewodniczącego
dr inż. Agnieszka Bieda – członek
dr Justyna Tanaś – sekretarz
dr inż. Alina Źróbek-Różańska – rzecznik