Informacje Organizacyjne

Dane kontaktowe:

Organizacja i program:
 
dr hab. Iwona Foryś, prof. US – Przewodnicząca
dr inż. Marta Gross – z-ca Przewodniczącej
dr inż. Justyna Brzezicka
dr Anna Gdakowicz
dr Sebastian Gnat
dr Ewa Putek-Szeląg
 
Dane kontaktowe:
 
Olsztyn:
dr inż. Marta Gross*
tel. +48 89 523 42 77
* Dyżur przy telefonie: poniedziałki i wtorki w godz. 9.00-13.00, środy w godz. 13.00-14.00, czwartki w godz. 9.00-12.00, piątki w godz. 9.00-10.00)
 
Szczecin:
dr Anna Gdakowicz
tel. +48 91 444 21 21
e-mail: anna.gdakowicz@usz.edu.pl
 
 

********************************************

Sposób rejestracji wpłat na konferencję naukową:

1. Opłaty wnoszone za pośrednictwem Uczelni - wystawiamy rachunek na uczelnię (nadawcę przelewu bankowego) i wysyłamy pocztą na adres uczelni.

2. Opłaty wniesione za pośrednictwem kont osobistych - rejestrujemy na kasie fiskalnej - paragony będą do odebrania u organizatorów podczas konferencji.

3. Opłaty wnoszone za pośrednictwem kont osobistych - osoby ubiegające się o wystawienie faktury proszone są o przekazanie informacji o chęci otrzymania faktury oraz dane do faktury (imienna - imię i nazwisko oraz adres; zwykła - nazwa nabywcy, adres oraz NIP) na maila: ksiegowosc@tnn.org.pl  w przeciągu 7 dni od chwili dokonania przelewu.

Po tym terminie nie będziemy mieli prawnej możliwości wystawienia faktury.

Proszę także zgłaszać na mail: ksiegowosc@tnn.org.pl wszystkie prośby o umieszczenie dodatkowych informacji na fakturze.

********************************************

Miejsce konferencji

Zakwaterowanie

  • Opłata konferencyjna w roku 2022 nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
  • Noclegi: Uczestnicy mogą skorzystać z noclegów dokonując rezerwacji samodzielnie na hasło: TNN w Ośrodku Lasów Państwowych „Bażyna”, ul. Wojska Polskiego 15, 72-351 Pogorzelica. Cena 100 zł/osobę w pokoju dwuosobowym (ze śniadaniem) gwarantowana do 31 grudnia 2021 r., tel. +48 91 386 31 09.

Informacje dla autorów referatów i uczestników konferencji:

  • Informacje o  konferencji  można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: www.tnn.org.pl/pl/konferencja-tnn.
  • Rejestracja udziału w konferencji i streszczeń referatów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.tnn.org.pl/pl/formularz.
  • Streszczenie referatu powinno zawierać tytuł oraz krótkie omówienie podejmowanego problemu związanego z tematyką konferencji wraz z wskazaniem wybranej grupy tematycznej.
  • Rada Naukowa konferencji dokona wyboru prac do wygłoszenia w trakcie sesji plenarnych i doktoranckiej.
  • Streszczenie referatu zgłaszanego do sesji doktoranckiej powinno zawierać akceptację promotora pracy.
  • Informacje dotyczące zasad rejestracji pełnych tekstów prac zostaną przesłane w komunikacie nr 2.
  • Zgłoszenie pełnych tekstów prac odbywa się przez system rejestracyjny dostępny pod adresem: http://www.editorialsystem.com/remv/

 

SPONSORZY