Informacje Organizacyjne

Dane kontaktowe:

Organizacja i program:
 
dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni – Przewodnicząca
dr inż. Justyna Brzezicka  – z-ca Przewodniczącej
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM
dr hab. inż. Jan Kazak, prof. uczelni
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni
dr Rengin Aslanoglu
dr inż. Marta Gross 
dr inż. Olgierd Kempa
dr inż. Agnieszka Stacherzak
dr inż. Jakub Szczepański
mgr inż. Monika Płuciennik
 
Dane kontaktowe:
 
Olsztyn:
dr inż. Justyna Brzezicka
tel. +48 89 523 36 63
 
Wrocław:
dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni
tel. +48 71 320 1850
 

 
 

********************************************

Sposób rejestracji wpłat na konferencję naukową:

 

1. Opłaty wnoszone za pośrednictwem Uczelni - wystawiamy rachunek na uczelnię (nadawcę przelewu bankowego) i wysyłamy pocztą na adres uczelni.

2. Opłaty wniesione za pośrednictwem kont osobistych - rejestrujemy na kasie fiskalnej - paragony będą do odebrania u organizatorów podczas konferencji.

3. Opłaty wnoszone za pośrednictwem kont osobistych - osoby ubiegające się o wystawienie faktury proszone są o przekazanie informacji o chęci otrzymania faktury oraz dane do faktury (imienna - imię i nazwisko oraz adres; zwykła - nazwa nabywcy, adres oraz NIP) na maila: ksiegowosc@tnn.org.pl  w przeciągu 7 dni od chwili dokonania przelewu.

Po tym terminie nie będziemy mieli prawnej możliwości wystawienia faktury.

Proszę także zgłaszać na mail: ksiegowosc@tnn.org.pl wszystkie prośby o umieszczenie dodatkowych informacji na fakturze.

********************************************

Miejsce konferencji

 • MIŁOCIN PARK 
  ul. Wrocławska 111, 55-114 Pierwoszów
  tel. +48 506 387 334
 •  

Zakwaterowanie

 • Opłata konferencyjna w roku 2023 nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 • Noclegi: Nocleg uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. W ośrodku „Miłocin Park” na hasło „TNN” opłata za dobę w pokoju dwuosobowym (ze śniadaniem) 140 zł/osobę, w pokoju 1-osobowym 220 zł. Cena jest gwarantowana do 31 grudnia 2022 r.

Informacje dla autorów referatów i uczestników konferencji:

 • Informacje o  konferencji  można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: www.tnn.org.pl/pl/konferencja-tnn.
 • Rejestracja udziału w konferencji i streszczeń referatów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.tnn.org.pl/pl/formularz.
 • Streszczenie referatu powinno zawierać tytuł oraz krótkie omówienie podejmowanego problemu związanego z tematyką konferencji wraz z wskazaniem wybranej grupy tematycznej.
 • Rada Naukowa konferencji dokona wyboru prac do wygłoszenia w trakcie sesji plenarnych i doktoranckiej.
 • Streszczenie referatu zgłaszanego do sesji doktoranckiej powinno zawierać akceptację promotora pracy.
 • Zgłoszenie pełnych tekstów prac odbywa się przez system rejestracyjny dostępny pod adresem: http://www.editorialsystem.com/remv/

 

SPONSORZY