Informacje Organizacyjne

XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Dane kontaktowe:

Organizacja i program:

dr inż. Agnieszka Bieda
dr inż. Marek Walacik  
dr inż. Justyna Brzezicka
 
 
Dane kontaktowe:
 
tel. + 48 89 524 61 70 (dr inż. Marek Walacik)
tel. + 48 89 523 48 10 (dr inż. Justyna Brzezicka)
tel. + 48 12 617 22 67 (dr inż. Agnieszka Bieda)
 

***************************************************************************************

UWAGA!

Sposób rejestracji wpłat na konferencję naukową:

1. Opłaty wnoszone za pośrednictwem Uczelni - wystawiamy rachunek na uczelnię (nadawcę przelewu bankowego) i wysyłamy pocztą na adres uczelni.

2. Opłaty wniesione za pośrednictwem kont osobistych - rejestrujemy na kasie fiskalnej - paragony będą do odebrania u organizatorów podczas konferencji.

3. Opłaty wnoszone za pośrednictwem kont osobistych - osoby ubiegające się o wystawienie faktury proszone są o przekazanie informacji o chęci otrzymania faktury oraz dane do faktury (imienna - imię i nazwisko oraz adres; zwykła - nazwa nabywcy, adres oraz NIP) na maila: ksiegowosctnn@interia.eu  w przeciągu 7 dni od chwili dokonania przelewu.

Po tym terminie nie będziemy mieli prawnej możliwości wystawienia faktury.

Proszę także zgłaszać na mail: ksiegowosctnn@interia.eu  wszystkie prośby o umieszczenie dodatkowych informacji na fakturze.

***************************************************************************************

Miejsce konferencji

 • Obrady: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, al. A. Mickiewicza 30, pawilon C-4.

Zakwaterowanie

 • Opłata konferencyjna w roku 2019 nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 • Noclegi: Uczestnicy mogą skorzystać z noclegów dokonująca rezerwacji samodzielnie w następujących obiektach:
Antica Residence***
ul. Czarnowiejska 76
 
Nawojka**
ul. Reymonta 11
 
DS Babilon
ul. Józefa Rostafińskiego 11

Dodatkowo specjalną ofertę noclegów przygotowała dla Uczestników XXVII Konferencji sieć Hoteli Orbis w Krakowie.

 • Osoba do kontaktu w sprawie zakwaterowania: dr inż. Agnieszka Bieda, tel. 48 12 617 22 67, email: bieda@agh.edu.pl.
 • Więcej informacji w zakładce "Zakwaterowanie i Dojazd".

Informacje dla autorów referatów i uczestników konferencji:

 • Informacje o  konferencji  można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: www.tnn.org.pl/pl/konferencja-tnn.
 • Rejestracja udziału w konferencji i streszczeń referatów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.tnn.org.pl/pl/formularz.
 • Streszczenie referatu powinno zawierać tytuł oraz krótkie omówienie podejmowanego problemu związanego z tematyką konferencji wraz z wskazaniem wybranej grupy tematycznej.
 • Rada Naukowa konferencji dokona wyboru prac do wygłoszenia w trakcie sesji plenarnych i doktoranckiej.
 • Streszczenie referatu zgłaszanego do sesji doktoranckiej powinno zawierać akceptację promotora pracy.
 • Informacje dotyczące zasad rejestracji pełnych tekstów prac zostaną przesłane w komunikacie nr 2.
 • Zgłoszenie pełnych tekstów prac odbywa się przez system rejestracyjny dostępny pod adresem: http://www.editorialsystem.com/remv/
 • Wzory PREZENTACJI i POSTERÓW.

Wzory PREZENTACJI i POSTERÓW:

-----------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

SPONSORZY