Informacje Organizacyjne

Dane kontaktowe:

Organizacja i program:
 
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. uczelni – Przewodnicząca
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM – z-ca Przewodniczącego
dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM
dr inż. Justyna Brzezicka  
dr inż. Marta Gross 
mgr Anna Borkowska
inż. Paweł Grabowski
inż. Katarzyna Pirożek 
 
Dane kontaktowe:
 
Olsztyn:
 
mgr Anna Borkowska
tel. +48 89 523 36 63
 
dr inż. Marta Gross
 
 
 

********************************************

Sposób rejestracji wpłat na konferencję naukową:

 

1. Opłaty wnoszone za pośrednictwem Uczelni - wystawiamy rachunek na uczelnię (nadawcę przelewu bankowego) i wysyłamy pocztą na adres uczelni.

2. Opłaty wniesione za pośrednictwem kont osobistych - rejestrujemy na kasie fiskalnej - paragony będą do odebrania u organizatorów podczas konferencji.

3. Opłaty wnoszone za pośrednictwem kont osobistych - osoby ubiegające się o wystawienie faktury proszone są o przekazanie informacji o chęci otrzymania faktury oraz dane do faktury (imienna - imię i nazwisko oraz adres; zwykła - nazwa nabywcy, adres oraz NIP) na maila: ksiegowosc@tnn.org.pl  w przeciągu 7 dni od chwili dokonania przelewu.

Po tym terminie nie będziemy mieli prawnej możliwości wystawienia faktury.

Proszę także zgłaszać na mail: ksiegowosc@tnn.org.pl wszystkie prośby o umieszczenie dodatkowych informacji na fakturze.

********************************************

Miejsce konferencji

Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town
 
ul. Aleja Warszawska 39, 10-081 Olsztyn
tel. +48 89 522 99 29; kom. +48 669 999 057
 

Zakwaterowanie

  • Opłata konferencyjna w roku 2024 nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
  • Noclegi: Nocleg uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. W hotelu Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town na hasło „TNN” opłata za dobę w pokoju jednoosobowy ze śniadaniem - 290 zł/ doba, pokój dwuosobowy ze śniadaniem 340 zł/doba.
    Cena jest gwarantowana do 31 grudnia 2023 r.

Informacje dla autorów referatów i uczestników konferencji:

  • Informacje o  konferencji  można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: www.tnn.org.pl/pl/konferencja-tnn.
  • Rejestracja udziału w konferencji i streszczeń referatów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.tnn.org.pl/pl/formularz.
  • Streszczenie referatu powinno zawierać tytuł oraz krótkie omówienie podejmowanego problemu związanego z tematyką konferencji wraz z wskazaniem wybranej grupy tematycznej.
  • Rada Naukowa konferencji dokona wyboru prac do wygłoszenia w trakcie sesji plenarnych i doktoranckiej.
  • Streszczenie referatu zgłaszanego do sesji doktoranckiej powinno zawierać akceptację promotora pracy.
  • Zgłoszenie pełnych tekstów prac odbywa się przez system rejestracyjny dostępny pod adresem: http://www.editorialsystem.com/remv/

Partner wydawniczy:

Postery:

Wzór posteru TNN

(.pptx - plik programu MS Power Point)
 

 

SPONSORZY