Informacje Organizacyjne

Dane kontaktowe:

Organizacja i program:

dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. PBŚ – przewodnicząca
dr hab. inż. Mirosław Bełej, prof. UWM – przewodniczący
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
dr inż. Kinga Szopińska
dr inż. Radosław Gaca
dr inż. Justyna Brzezicka
mgr inż. Monika Dołęgowska
mgr inż. Jacek Kil
 
Dane kontaktowe:
 
Olsztyn:
dr inż. Justyna Brzezicka
tel. +48 89 523-48-10
e-mail: konferencja@tnn.org.pl
e-mail: justyna.brzezicka@uw.edu.pl
 
 

***************************************************************************************

UWAGA DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAREJESTROWAŁY SIĘ ALE NIE DOKONAŁY WPŁATY ZA KONFERENCJĘ W ROKU 2020!

Osoby, które nie dokonały wpłaty, winny zarejestrować się jeszcze raz na konferencję http://tnn.org.pl/pl/formularz. 

Sposób rejestracji wpłat na konferencję naukową:

1. Opłaty wnoszone za pośrednictwem Uczelni - wystawiamy rachunek na uczelnię (nadawcę przelewu bankowego) i wysyłamy pocztą na adres uczelni.

2. Opłaty wniesione za pośrednictwem kont osobistych - rejestrujemy na kasie fiskalnej - paragony będą do odebrania u organizatorów podczas konferencji.

3. Opłaty wnoszone za pośrednictwem kont osobistych - osoby ubiegające się o wystawienie faktury proszone są o przekazanie informacji o chęci otrzymania faktury oraz dane do faktury (imienna - imię i nazwisko oraz adres; zwykła - nazwa nabywcy, adres oraz NIP) na maila: ksiegowosctnn@interia.eu  w przeciągu 7 dni od chwili dokonania przelewu.

Po tym terminie nie będziemy mieli prawnej możliwości wystawienia faktury.

Proszę także zgłaszać na mail: ksiegowosctnn@interia.eu  wszystkie prośby o umieszczenie dodatkowych informacji na fakturze.

***************************************************************************************

Miejsce konferencji

 • Obrady: HOTEL OMEGA, UL. SIELSKA 4A, 10-802 OLSZTYN.

Zakwaterowanie

 • Opłata konferencyjna w roku 2021 nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 • Noclegi: Uczestnicy mogą skorzystać z noclegów dokonując rezerwacji samodzielnie na hasło: TNN w Hotelu Omega, ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn do dnia 31.07.2021 r.

Informacje dla autorów referatów i uczestników konferencji:

 • Informacje o  konferencji  można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: www.tnn.org.pl/pl/konferencja-tnn.
 • Rejestracja udziału w konferencji i streszczeń referatów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.tnn.org.pl/pl/formularz.
 • Streszczenie referatu powinno zawierać tytuł oraz krótkie omówienie podejmowanego problemu związanego z tematyką konferencji wraz z wskazaniem wybranej grupy tematycznej.
 • Rada Naukowa konferencji dokona wyboru prac do wygłoszenia w trakcie sesji plenarnych i doktoranckiej.
 • Streszczenie referatu zgłaszanego do sesji doktoranckiej powinno zawierać akceptację promotora pracy.
 • Informacje dotyczące zasad rejestracji pełnych tekstów prac zostaną przesłane w komunikacie nr 2.
 • Zgłoszenie pełnych tekstów prac odbywa się przez system rejestracyjny dostępny pod adresem: http://www.editorialsystem.com/remv/
 • Wzory PREZENTACJI i POSTERÓW.

 

SPONSORZY