Publikacje TNN


 

Od 2022 roku publikacje REMV dostępne są na stronie:

www.remv-journal.com

 

Rok 2021

VOL. 29 No. 1 View
VOL. 29 No. 2 View
VOL. 29 No. 3 View
VOL. 29 No. 4 View

 

Rok 2020

VOL. 28 No. 1 View
VOL. 28 No. 2 View
VOL. 28 No. 3 View
VOL. 28 No. 4 View

 

Rok 2019

VOL. 27 No. 1 View
VOL. 27 No. 2 View
VOL. 27 No. 3 View
VOL. 27 No. 4 View
XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Rok 2018

VOL. 26 No. 1 View
VOL. 26 No. 2 View
VOL. 26 No. 3 View
VOL. 26 No. 4 View

 

Rok 2017

VOL. 25 No. 1 View
VOL. 25 No. 2 View
VOL. 25 No. 3 View
VOL. 25 No. 4 View

 

Rok 2016

VOL. 24 No. 1 View
VOL. 24 No. 2 View
VOL. 24 No. 3 View
VOL. 24 No. 4 View

 

Rok 2015

VOL. 23 No. 1 View
VOL. 23 No. 2 View
VOL. 23 No. 3 View
VOL. 23 No. 4 View

 

Rok 2014

VOL. 22 No. 1 View
VOL. 22 No. 2 View
VOL. 22 No. 3 View
VOL. 22 No. 4 View
TYTUŁ DOTOWANY PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - UMOWA Nr 851/P-DUN/2014
The publications sponsored by the Ministry of Science and Higher Education, agreement No 851/P-DUN/2014

 

Rok 2013

VOL. 21 No. 1 View
VOL. 21 No. 2 View
VOL. 21 No. 3 View
VOL. 21 No. 4 View


STRESZCZENIA - SESJA DOKTORANCKA 2013Rok Tytuł Monografii
2017

WYBRANE PROBLEMY RYNKU NIERUCHOMOŚCI I GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ

2014

ANALIZA RYNKU I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

2012

TOPICAL ISSUES IN THE VALUATION AND APPLICATION OF MARKET VALUE


Rok 2012

VOL. 20 No. 1 Streszczenia Artykuły
VOL. 20 No. 2 Streszczenia Artykuły
VOL. 20 No. 3 Streszczenia Artykuły

VOL. 20 No. 4

ERRATA

Streszczenia

ERRATA

Artykuły

ERRATA

Rok 2011

VOL. 19 No. 1 Streszczenia Artykuły
VOL. 19 No. 2 Streszczenia Artykuły
VOL. 19 No. 3 Streszczenia Artykuły
VOL. 19 No. 4 Streszczenia Artykuły

Rok 2010

VOL. 18 No. 1 Streszczenia Artykuły
VOL. 18 No. 2 Streszczenia Artykuły
VOL. 18 No. 3 Streszczenia Artykuły
VOL. 18 No. 4 Streszczenia Artykuły

Rok 2009

VOL. 17 No. 1 Streszczenia Artykuły
VOL. 17 No. 2 Streszczenia Artykuły
VOL. 17 No. 3 Streszczenia Artykuły
VOL. 17 No. 4 Streszczenia Artykuły

Rok 2008

VOL. 16 No. 1 Streszczenia Artykuły
VOL. 16 No. 2 Streszczenia Artykuły
VOL. 16 No. 3 Streszczenia Artykuły
VOL. 16 No. 4 Streszczenia Artykuły

Rok 2007

VOL. 15 No. 1-2 Streszczenia Artykuły
VOL. 15 No. 3-4 Streszczenia Artykuły

Rok 2006

VOL. 14 No. 1 Streszczenia Artykuły

Rok 2005

XIII KONFERENCJA NAUKOWA
Zarządzanie nieruchomościami i analiza efektywności inwestowania
17-19 maja 2005 r. Ciechocinek
KONFERENCJA NAUKOWA
Gospodarka zasobami nieruchomości
19-20 kwietnia 2005 r. Elbląg

Rok 2004

XII KONFERENCJA NAUKOWA
Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby wyceny
19 - 20 maja 2004 r. Olsztyn


Rok 2003

XI KONFERENCJA NAUKOWA
Metodyka ustalania stóp procentowych na potrzeby wyceny i gospodarowania nieruchomościami
21 - 22 maja 2003 r. Mikorzyn

Rok 2002

X KONFERENCJA NAUKOWA
Metody wyceny praw do nieruchomości
15 - 16 maja 2002 r. Olsztyn - Mierki

Rok 2001

IX KONFERENCJA NAUKOWA
Procedury i negocjacje w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami
11 - 13 czerwca 2001 r. Poznań Kiekrz

Rok 2000

VIII KONFERENCJA NAUKOWA
Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości
30 czerwca - 2 lipca 2000 r. Olsztyn

Rok 1999

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią
21 - 23 października 1999 r. Podlesice

Rok 1998

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Zarządzanie majątkiem rzeczowym Skarbu Państwa
5 - 6 czerwca 1998r. Puławy

Rok 1997

V KONFERENCJA NAUKOWA
Rynek nieruchomości - zagospodarowanie przestrzenne.
3 - 4 maja 1997 r. Spała

Rok 1996

IV KONFERENCJA NAUKOWA
Standardy informacyjne w szacowaniu nieruchomości
6 - 7 września 1996 r. Jurata

Rok 1995

III KONFERENCJA NAUKOWA
Taksacja Powszechna
8 - 9 września 1995 r. Olsztyn, Łańsk

Rok 1994

II KONFERENCJA NAUKOWA
Informacja w procesie wyceny zasobów majątkowych
15 - 17 września 1994 r. Olsztyn, Stare Jabłonki

Rok 1993

I KONFERENCJA NAUKOWA
19 - 20 listopada 1993 r. Mierki

 

View