13 coroczna konferencja Europejskiego Towarzystwa Nieruchomości (ERES) w Weimarze

7-10 czerwca 2006 roku odbyła się 13 coroczna konferencja Europejskiego Towarzystwa Nieruchomości (ERES) w Weimarze. Głównym celem konferencji było przedstawienie i porównanie osiągnięć naukowych związanych z dziedziną nieruchomości zarówno obejmujących inwestowanie, planowanie, zarządzanie jak i prognozowanie wartości nieruchomości, na międzynarodowym forum oraz wymiana doświadczeń.

Przez kolejne 4 dni odbyły się liczne (około 230) prezentacje referatów, którym towarzyszyły wydarzenia towarzyskie, w których uczestniczyło około 400 naukowców z całego świata.

Polska była dość licznie reprezentowana przez Łódzkie (Uniwersytet Łódzki), Krakowskie (Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Olsztyńskie (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) ośrodki naukowe.

Następna konferencja ERES planowana jest na 27-30 czerwca 2007 r i odbędzie się w Londynie.