REMV - nowa strona, konto na Twitter'ze

 


Szanowni Państwo, Członkowie TNN i Wspierający naszą działalność!

Od 1993 roku, Polskie Towarzystwo Naukowe Nieruchomości jest wydawcą czasopisma naukowego, które obecnie nosi nazwę Real Estate Management and Valuation (REMV).

Informujemy, że 1 czerwca 2022 r. została uruchomiona nowa strona internetowa naszego czasopisma:

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia nowej strony internetowej REMV, na której można znaleźć informacje o czasopiśmie oraz zgłaszać nowe artykuły do publikacji.


Informujemy również o rozszerzeniu składu Editorial Board:

www.remv-journal.com/Editorial-Board,3458.html

REMV jest interdyscyplinarnym, międzynarodowym, recenzowanym czasopismem o otwartym dostępie, zajmującym się nowymi teoretycznymi i praktycznymi spostrzeżeniami, które poprawiają nasze rozumienie nieruchomości. REMV publikuje wysokiej jakości prace oryginalne dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów ekonomii, finansów, inwestycji, wyceny i zarządzania nieruchomościami. Interdyscyplinarny charakter naszego czasopisma jest wynikiem czerpania z wielu różnych dyscyplin, takich jak ekonomia, geografia, gospodarka przestrzenna, planowanie, prawo, socjologia, geodezja i budownictwo.


Oficjalnie zainaugurowaliśmy również uruchomienie kanału informującego o wydawnictwie REMV na platformie TWITTER:

www.twitter.com/remvjournal

Zapraszamy wszystkich do korzystania z tego kanału komunikacyjnego, śledzenia go i dzielenia się informacjami.

Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Editorial Office
Real Estate Management and Valuation