Wzory prezentacji i posterów - XXVII Konferencji Naukowej TNN - Kraków 2019

Informujemy, iż tutaj można pobrać wzory PREZENTACJI i POSTERU, które można wykorzystać podczas wystąpień w trakcie XXVII Konferencji Naukowej TNN - Kraków 2019.

Wzory PREZENTACJI i POSTERÓW:

-----------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------

Z wyrazami szacunku
Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Marek Walacik