XXVIII Konferencja Naukowa TNN - Bydgoszcz 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 25-27 maja 2020 r. odbędzie się w Bydgoszczy XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Zakładem Geodezji, Geoinżynierii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz z Instytutem Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółowa informacja - Komunikat nr 1.

Z wyrazami szacunku
Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Mirosław Bełej