Redakcja

REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (REMV)

Journal  of  the  Polish  Real  Estate  Scientific  Society

 

RADA NAUKOWA /SCIENTIFIC COUNCIL

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
(Uniwersytet Łódzki, University of Lodz, Poland)
(przewodnicząca, chairman)
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
(wiceprzewodniczący, vice-chairman)
dr hab. inż. Mirosław Bełej
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 (sekretarz secretary)
prof. Rachelle Alterman
(Technion – Israel Institute of Technology, Israel)
prof. Maurizio d'Amato
(Politecnico di Bari, Italy)
Aurílio Sérgio C. Caiado
(University de Sorocaba, Brazil)
prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer
(Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami, School of Real Estate Management, Poland)
dr hab. Iwona Foryś
(Uniwersytet Szczeciński, University of Szczecin, Poland)
assoc. prof. Tom Kauko
(Norwegian University of Science and Technology, Norway)
prof. George Matysiak
(University of Reading, United Kingdom)
prof. dr hab. inż. Bogdan Ney
(Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Institut of Geodesy and Cartography in Warsaw, Poland)
prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
(University of Ljubljana, Slovenia)
prof. K.N. Oleksiy Tereschuk
(Chernihiv State Institute of Economic and Management, Ukraine)
prof. Kauko Jussi Viitanen
(Helsinki University of Technology, Finland)
prof. Ian Williamson
(University of Melbourne, Australia)
(członkowie, members)
 

REDAKTOR NACZELNY/EDITOR-IN-CHIEF

 
prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI/LANGUAGE EDITORS

 
mgr Aleksandra Różańska
(Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Polish  Real  Estate  Scientific  Society, Poland)
(Język polski / Polish)
 
PhD. Richard Grover
(Oxford Brookes University, United Kingdom)
(Język angielski / English)

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY/STATISTICAL EDITOR

 
prof. zw. dr hab. Józef Hozer
(Uniwersytet Szczeciński, University of Szczecin, Poland)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI/THEMATIC EDITORS

 
prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 
dr hab. inż. Anna Barańska
(Akademia Górniczo-Hutniczo w Krakowie, AGH University of Science and Technology, Poland)
 
dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 
dr hab. inż. Mirosław Bełej
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 
Redakcja REMV
REMV Editorial Board
 
Stan 15 grudnia 2015 roku.
Status on 15 December 2015.