Wysokość opłat

REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (REMV)

Journal  of  the  Polish  Real  Estate  Scientific  Society
 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ W REMV/THE FEE FOR PUBLICATION IN REMV

 

Proszę przesyłać zapytania na adres/Please send question to: remv@tnn.org.pl