Zostań Członkiem TNN

Dane personalne
(wybierz jedną lub obie opcje)
Uczelnia
Inny podmiot
Adres do korespondencji (miejsce odbierania poczty tradycyjnej)

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Oświadczam, ze znany jest mi statut Towarzystwa i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.