XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

W związku ze zbliżającym się terminem XXI Konferencji Naukowej TNN przekazujemy dodatkowe informacje w formie KOMUNIKATU nr 3 - Program Szczegółowy.

Serdecznie Państwa zapraszamy i liczymy na wspólne uczestnictwo w konferencji. 

Z poważaniem
dr inż. Jan Kuryj
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Warszawa 17 stycznia 2013 roku

W dniu 17 stycznia b.r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności grupę tematyczną Gospodarka nieruchomościami i kataster, której przewodniczy prof. dr hab. Józef Czaja oraz Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej kierowany przez panią dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. nadzw. PW.

XXI Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Wrocław 2013

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w XXI Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowanej we Wrocławiu w dniach 27 – 29 maja 2013 roku, we współpracy z Katedrą Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

XXI Krajowa Konferencja Naukowa TNN

W miesiącu maju 2013 roku odbędzie się XXI Krajowa Konferencja Naukowa TNN. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu. Współorganizatorem konferencji będzie Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej m. in. z następującymi grupami tematycznymi:

Strony