XXIV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - Łódź 2016

Informujemy, że w dn. 23-25 maja 2016 r. odbędzie się w Łodzi w Hotelu Tobaco, XXIV Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego i Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szczegółowa informacja o programie Konferencji oraz warunkach uczestnictwa będzie podana w kolejnych komunikatach.

XXIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Katowice 2015

W dniach 25-27 maja 2015 r. odbyła się w Katowicach XXIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana we współpracy z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego i Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

XXIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Katowice 2015

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości wraz z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przypomina o zbliżającym się terminie:

XXIII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

organizowanej w Katowicach w dniach 25 – 27 maja 2015 roku.

Strony