Awans REMV we wszystkich wskaźnikach!

Miło nam Państwa poinformować, iż wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Nieruchomości REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (REMV) odnotowało wzrost wszystkich wskaźników bibliograficznych. m.in CiteScore, SJR i SNIP. Więcej szczegółów można znaleźć w prawej kolumnie naszej strony internetowej. Zespół REMV

Program szczegółowy XXVII Konferencji Naukowej TNN - Kraków 2019

Informujemy, że w dn. 27-29 maja 2019 r. odbędzie się w Krakowie XXVII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomościami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedrą Geomatyki z AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie oraz Instytutem Inżynierii Technicznej z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Strony